آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدنیمسال دوم ۹۸-۹۷

۰۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۴ کد : ۶۳۱۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۳

آخرین مهلت دفاع از پایانامه کارشناسی ارشد برای نیمسال دوم 98-97 روز یکشنبه مورخ 98/6/17 می باشد لذا مقتضی است دانشجویانی که تاییدیه اتمام کار را از اساتید راهنما و مشاور دریافت کرده اند(فرم شماره 7) جهت مشخص کردن زمان دفاع به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.


( ۱ )

نظر شما :