مراحل تصویب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در شورای تخصصی گروه در دانشکده مدیریت و حسابداری

۰۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۹ کد : ۶۳۲۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۱۵

دانشجوی ترم سه مطابق آئین نامه  می تواند قبل از اخذ واحد پایان نامه موضوع پایان نامه را به گروه جهت تصویب ارائه نموده البته قبل از این اقدام موارد زیر انجام گیرد

1- انتخاب استاد راهنما

2- نهایی کردن موضوع پایان نامه با استاد راهنما

3- اخذ تاییدیه ظرفیت استاد راهنما از کارشناس پژوهش

4- ثبت نام در سامانه پژوهشیار و انتخاب استاد راهنما و ثبت موضوع پایان نامه

5- پیگیری تایید موضوع پایان نامه توسط استاد راهنما در سامانه پژوهشیار

6- تحویل نسخه فیزیکی موضوع  پایان نامه همراه با تکمیل مدارک طبق موارد درخواستی به مدیر گروه ارشد مدیریت

در این مرحله در صورت تصویب موضوع پایان نامه، دانشجو پس از اخذ واحد پایان نامه در ترم 4 نسبت به تنظیم پروپوزال همراه با مدارک لازم و اسکن مدارک  شامل بارگزاری ضمائم شامل اسکن تمام صفحاتی که استاد راهنما امضا کرده است ، همچنین مدارک ایرانداک و سیکا با امضای استاد راهنما و کارنامه آموزشی ترمی با فرمت آموزش دانشگاه

7- استاد راهنما نسبت به الف) ثبت نظر و ب) ارسال پروپوزال در سامانه پژوهشیار به کارتابل مدیر گروه اقدام نماید.

8- پروپوزال در شورای گروه  مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تصویب ، دانشجو می بایست  در اسرع وقت و حداکثر ظرف یکماه  نسبت به دریافت  فیزیکی پروپوزال از گروه آموزشی و تحویل به کارشناس پژوهش اقدام نماید

  نکته :

دانشجو فقط بعد از مدت شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تخصصی گروه مجاز به دفاع از پایان نامه خود میباشد


( ۱ )

نظر شما :