مراحل تصویب پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال در شورای تحصیلانت تکمیلی در شرایط اضطرار کووید ۱۹

۰۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴ کد : ۷۶۲۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۷۴


مراحل تصویب پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال در شورای تحصیلانت تکمیلی در شرایط اضطرار کووید 19

* مهم: گروه مدیریت هیج پیشنهاد موضوع، پروپوزال و مدرکی را بطور فیزیکی و یا حضوری نمی پذیرد و تمام امورات پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق سامانه پژوهشیار انجام میگردد.

فرایند 4 گانه تائید ظرفیت استاد در سامانه پژوهشیار:

1)  انتخاب استاد راهنما

2) بررسی توسط استاد راهنما

3)  بررسی استاد راهنما در گروه

4) تائید استاد توسط گروه بشرط داشتن ظرفیت در سامانه |پزوهشیار

*مهم: تائید استاد راهنما در این مرحله تنها به منزله تائید ظرفیت استاد در سامانه پژوهشیار میباشد ودلیلی مبنی بر تصویب پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال نمیباشد. تصویب یا عدم تصویب پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال تنها پس از مطرح شدن در شورای تخصصی گروه مشخص میگردد.

فرایند 11 گانه سامانه پژوهشیار:

1) ثبت و تکمیل پروپوزال و بارگذاری مستندات آموزشی

2) ارسال به استاد راهنما/مشاور

3) ارسال به مدیرگروه جهت طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه آموزشی

4) بررسی در شورای پژوهشی دانشکده/مجتمع

5) بررسی در شورای پژوهشی واحد و صدور ابلاغیه اساتید

6) مادگی برای دفاع دانشکده/مجتمع

7) تایید استاد راهنما و مشاور

8) پیشنهاد داور و تاریخ دفاع در گروه

9) تعیین و صدور ابلاغیه تاریخ دفاع در پژوهش دانشکده

10) ارسال نمره دفاع

11) اتمام کار در سامانه پژوهشیار

جهت مطرح شدن پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال دانشجویان در شورای تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت، ضرورت دارد دانشجویان در مرحله 1 از فرایند 11 گانه پس از ثبت پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال، اقدام به بارگزاری موارد زیر نمایند:

الف- پیشنهاد موضوع و یا پروپوزال که به تائید و امضای استاد راهنما رسیده باشد (PDF).
ب- مقاله/مقالات بیس.
پ- تائیدیه های ایرانداک و سیکا.
ت- فرم های الف و تعهد با امضای استاد راهنما
  (PDF).
ث- کارنامه کل با فرمت دانشگاه، اخذ شده از اداره آموزش دانشکده که در آن واحد پایان نامه اخذ/تمدید شده باشد.

 
-دانشجویان بعد از بارگزاری ضمائم، موارد فوق را به استاد راهنما ارسال نمایند.

مهم: عواقب ناشی از عدم رعایت کامل موارد فوق یا تاخیر در بارگزاری بر عهده دانشجو میباشد.

- داانشجویان در این مرحله پیگیر باشند تا استاد‌ راهنما در مرحله ۲ از ۱۱ سامانه پژوهشیار، موارد بارگزاری شده را تائید نمایند تا به مدیر گروه ارسال گردد.
- در مرحله ۳ سامانه پژوهشیار، درخواست های ارسالی دانشجویان به اعضای شورای تحصیلات تکمیلی گروه ارسال تا نسبت به تصویب و یا عدم تصویب پیشنهاد موضوع و یا پروپزال اقدام نمایند.
- پروپوزال و مدارک مریوطه دانشجو در صورت تصویب پروپوزال به حوزه معاونت محترم پژوهش و فناوری جهت اخذ کد از طریق سامانه پژوهشیار ارسال میگردد.

مهم: عواقب ناشی از عدم رعایت کامل موارد فوق یا تاخیر در بارگزاری بر عهده دانشجو میباشد.

دکترعلی نوبری تبریزی
   مدیر گروه مدیریت

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png


( ۳ )

نظر شما :