هیات رئیسه دانشکده

تعداد بازدید:۶۸۷

 

 

 

دکتر علی مظلومی فر

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری شیمی تجزیه

ایمیل mazloomifar@yahoo.com 

تلفن : 55229321

 

 

 

 

دکتر لیلا پارسا

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری مدیریت منابع انسانی

leila.parsa@iausr.ac.ir

تلفن : ۵۵۲۲۹۳10        داخلی 2433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس محمدرضا آتش تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری

مهندسی

                      تلفن : 55229322      

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹