هیات رئیسه دانشکده

تعداد بازدید:۲۷۸

 

 

 

دکتر علی مظلومی فر

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری شیمی تجزیه

ایمیل mazloomifar@yahoo.com 

تلفن : 55229321

 

 

 

 

دکتر احمد اصلی زاده

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها

ایمیل aslizadeha@yahoo.com:

تلفن : ۵۵۲۲۹۳۳۸        داخلی ۲۴۱۵

 

 

 

 

 

 

دکتر لیلا پارسا

رئیس اداره پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری مدیریت منابع انسانی

ایمیل leila.parsa@iausr.ac.ir

تلفن : 55229310      داخلی 2433

 

 

مهندس محمدرضا آتش تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری

مهندسی

                      تلفن : 55229322      

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۸