هیات رئیسه دانشکده

تعداد بازدید:۱۶۴۳

 

 

دکتر شهرام علم

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی

ایمیل  shahramalam@yahoo.com   

تلفن : 55229321

 

 

 

دکتر لیلا پارسا

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری مدیریت منابع انسانی

leila.parsa@iausr.ac.ir

تلفن : ۵۵۲۲۹۳10        داخلی 2433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس محمدرضا آتش تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری

مهندسی

                      تلفن : 55229322      

 

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۰