اعضا هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۷۰۷

اعضا هیات علمی گروه حسابداری

 

اعضا هیات علمی گروه مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

حمید رضا حبیبی

دکترا

حسابداری

استادیار

 

1

منصور صمدی

دکتری

مدیریت بازرگانی

دانشیار

2

افسانه شایسته

دکتری

علوم اقتصادی

استادیار

 

2

محمدرضا عسگری

دکتری

مدیریت بازرگانی

دانشیار

3

وجیهه رحمتی

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

 

3

نازنین پیله وری

دکتری

مدیریت صنعتی

دانشیار

4

ناهید مهدیزاده

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

 

4

احمد اصلی زاده

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

5

محمد جهانگیریان

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

 

5

اعظم سلیمانی

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

6

مهران اعرابی

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

 

6

حمید سعیدی

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

7

سید محمد صادق بهشتی

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

 

7

شهرزاد چیت ساز

دکتری

مدیریت بازرگانی

استادیار

8

حدیثه حاج مراد خانی

دکتری

حسابداری

مربی

 

8

عباس خدادادی

دکتری

مدیریت استراتژیک

استادیار

 

 

 

 

 

 

9

عبدالمجید دهقان

دکتری

مدیریت مالی

استادیار

 

 

 

 

 

 

10

رامبد باراندوست

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

11

علی نوبری تبریزی

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

12

محمدحسین تابش

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

13

میرمهرداد پیدایی

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

14

محمدرضا بابایی

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

15

خسرو نادری هشی

دکتری

مدیریت منابع انسانی

استادیار

 

 

 

 

 

 

16

محسن محمدی

دکتری

مدیریت صنعتی

استادیار

 

 

 

 

 

 

17

سهیلا داروئیان

دکتری

مدیریت دولتی

مربی

 

 

 

 

 

 

18

لیلا پارساضیابری

دکتری

مدیریت منابع انسانی

استادیار

 

 

 

 

 

 

19

علی سانح شره جینی

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

مربی

 

 

 

 

 

 

20

غلامرضا سقایی

دانشجوی دکتری

اقتصاد

مربی

 

 

 

 

 

 

21

سیدعباس هاشمی اسفیدواجانی

دانشجوی دکتری

مدیریت امور فرهنگی

مربی

 

 

 

 

 

 

22

ابوالقاسم هاشمی فراشاه

فوق لیسانس

مدیریت منابع انسانی

مربی

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۸