کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۲۸۸۷

آقای  جعفر جعفری

مسئول دفتر رئیس دانشکده

 

آقای محمد فصیحی

کارشناس پژوهش

 

آقای اسماعیلی

مسئول اداره امتحانات

خانم مظهری

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

آقای قلی زاده

کارشناس رشته ارشد حسابداری

خانم ملکی

کارشناس کاردانی حسابداری

 

آقای شاه حسینی

کارشناس کاردانی حسابداری

آقای بدری

کارشناس گروه های ا رشد

خانم نعمتی

کارشناس گروه معارف

 

-

مسئول کنترل کلاس ها

 

-

کارشناس فارغ التحصیلان

 

-

کارشناس فارغ التحصیلان

 

آقای رضایی

مسئول بایگانی

 

آقای عبدی

کارشناس حسابداری دانشجویی

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹