کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۱۰۲۸

آقای  جعفر جعفری

مسئول دفتر رئیس دانشکده

 

آقای محمد فصیحی

کارشناس پژوهش

خانم یادگاری

مسئول اداره امتحانات

خانم مظهری

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

آقای قلی زاده

کارشناس رشته ارشد حسابداری

خانم ملکی

کارشناس کاردانی حسابداری

 

آقای شاه حسینی

کارشناس کاردانی حسابداری

آقای بدری

کارشناس گروه های ا رشد

خانم نعمتی

کارشناس گروه معارف

 

آقای اسماعیلی

مسئول کنترل کلاس ها

 

خانم رنجکش  

کارشناس فارغ التحصیلان

 

خانم رمضانی

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای رضایی

مسئول بایگانی

 

آقای عبدی

کارشناس حسابداری دانشجویی

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۹