کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۴۵۷

آقای  جعفر جعفری

مسئول دفتر رئیس دانشکده

 

آقای محمد فصیحی

کارشناس پژوهش

خانم یادگاری

مسئول اداره امتحانات

خانم مظهری

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

آقای قلی زاده

کارشناس رشته کارشناسی حسابداری

 

خانم امیری

کارشناس رشته کارشناسی حسابداری

خانم ملکی

کارشناس کاردانی حسابداری

 

آقای سادات

کارشناس کاردانی حسابداری

آقای بدری

کارشناس گروه های ا رشد

خانم نعمتی

کارشناس گروه معارف

آقای استعلاجی

مسئول کنترل کلاس ها

آقای نوری

مسئول کنترل کلاس ها

 

خانم رنجکش  

کارشناس فارغ التحصیلان

 

خانم رمضانی

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای حسینی

مسئول بایگانی

 

آقای عبدی

کارشناس حسابداری دانشجویی

 

خانم پیر هادی

کارشناس فرهنگ

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۸