گروه حسابداری

تعداد بازدید:۳۱۸۰

 

 

 

مدیر گروه

دکترحمیدرضا حبیبی

دکتری حسابداری

ایمیل: habibi_hrh@yahoo.com

 

تاریخچه 

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مهر ماه ۱۳۷۹ با پذیرش  دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این گروه دارای 6 نفر عضو هیات علمی تمام وقت بوده و دارای حدود 2000 نفر دانشجوی کاردانی پیوسته، 800 نفر کاردانی ناپیوسته ، 1343 نفر دانشجوی کارشناسی ناپیوسته  ،  874 نفر دانشجوی کارشناسی  و 139 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد.


معرفی رشته حسابداری

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و الگوهای خاص انجام می‌گیرد، تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی (مانند مدیران) و یا برون‌سازمانی مانند صاحبان سرمایه (بالفعل و بالقوه) اعتبار دهندگان ، بانک‌ها، مجمع عمومی و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به طور خلاصه حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به اطلاعات(گزارش‌ها و صورت‌های مالی) تبدیل می کند. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ) قرار می‌گیردحسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و الگوهای خاص انجام می‌گیرد، تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی (مانند مدیران) و یا برون‌سازمانی مانند صاحبان سرمایه (بالفعل و بالقوه) اعتبار دهندگان ، بانک‌ها، مجمع عمومی و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند

به طور خلاصه حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به اطلاعات (گزارش‌ها و صورت‌های مالی) تبدیل می کند. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ) قرار می‌گیردحسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و الگوهای خاص انجام می‌گیرد، تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی (مانند مدیران) و یا برون‌سازمانی مانند صاحبان سرمایه (بالفعل و بالقوه) اعتبار دهندگان ، بانک‌ها، مجمع عمومی و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به طور خلاصه حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به اطلاعات (گزارش‌ها و صورت‌های مالی) تبدیل می کند. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ) قرار می‌گیرد.

هدف رشته حسابداری

از آنجایی­ که محصول نهایی حرفه حسابداری مبنای تصمیمات اقتصادی اشخاص ذی نفع از جمله مدیران، سهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غیره قرار می گیرد، بنابراین می ­توان گفت که یکی از اهداف رشته حسابداری آموزش نیروی انسانی متخصص در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشات مالی مطابق معیارهای از پیش تعیین شده از جمله استانداردها و اصول حسابداری می­ باشد. 

از سوی دیگر به روز رسانی استانداردها و اصول حسابداری و تجدید نظر در چارچوب نظری مطابق با عوامل محیطی از جمله موارد با اهمیت و حیاتی در رشته حسابداری محسوب می­شود، بنابراین آموزش نیروی انسانی متخصص در این زمینه از دیگر اهداف این رشته می­باشد.

هدف رشته حسابرسی تامین نیروی انسانی متخصص و آگاه نسبت به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آخرین تغییرات آن، قوانین مالیاتی و تجارت، کنترل­های داخلی اثربخش و ارزیابی و مدیریت ریسک می­باشد.

حسابداریفارغ ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه مؤسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه ‌های زیر مشغول کار شوند

حسابداری مالیدر کلیه شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی

حسابداری صنعتی: در کلیه واحدهای صنعتی و شرکت های تولیدی

حسابداری دولتی: در کلیه سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب

حسابداری مالیاتی: در ادارات دارایی

حسابداریدر مؤسسات بیمه

حسابداری بانک هادر شعبه‌ها و سرپرستی بانک ها

همچنین حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری، ایفای نقش نمایند.

حسابرسیفارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در حرفه حسابرسی شاغل شوند

شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم ‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند :

حسابرسان داخلیاین گروه از حسابرسان، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیأت مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیأت مدیره ارائه می‌دهند. این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند.

حسابرسان مستقلاین گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در مؤسسات حسابرسی مشغول به کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این مؤسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می ‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل، رابط میان صاحبان شرکت و هیأت مدیره شرکت می‌باشند. در حال حاضر در ایران، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی، بزرگترین مؤسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند.

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضرآموزش حسابداران و شرکت مؤثر آنها در فراهم ‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، به موقع و مربوط به فعالیت های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است.

علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت ‌های اقتصادی که بوسیله نظام‌ های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌ های توسعه اقتصادی جلوگیری کند. فارغ ‌التحصیلان توانمند این رشته مشکلی در زمینه کار ندارند؛ چون هر فرد سرمایه ‌گذار و هر مؤسسه اعتباری برای سرمایه‌ گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸