دفتر تلفن

تعداد بازدید:۴۲۴

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

10-55229200

شماره های دانشگاه

 

2420

55229321

رئیس دانشکده

آقای دکتر  علی مظلومی فر

1

2420

55229321

مسئول دفتر رئیس دانشکده

آقای  جعفر جعفری

2

2427

55229338

معاون دانشکده

آقای دکتر  احمد اصلی زاده

3

2433

55229310

رئیس پژوهش دانشکده

خانم دکتر لیلا پارسا

4

2402

55229310

کارشناس پژوهش

آقای محمد فصیحی

5

2425

55229322

رئیس آموزش دانشکده

آقای آتش تر

6

2419

------

مدیر گروه حسابداری

خانم دکتر ناهید مهدی زاده

8

2415

-----

مدیر گروه رشته های کارشناسی و  ارشد مدیریت

آقای دکتر علی نوبری

9

2424

------

مسئول اداره امتحانات

خانم یادگاری

10

2400

-----

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

خانم مظهری

11

2404

 

کارشناس رشته کارشناسی حسابداری

آقای قلی زاده و خانم امیری

12

2400

 

کارشناس کاردانی حسابداری

خانم ملکی و آقای ولایتی

13

2406

 

کارشناس گروه های ا رشد

آقای بدری

14

2404

 

کارشناس گروه معارف

خانم نعمتی

15

2410

 

مسئول کنترل کلاس ها

آقای شاه حسینی و آقای نوری

16

2405

 

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم رنجکش  

17

2412

 

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم رمضانی

18

2426

 

مسئول بایگانی

آقای حسینی

19

2418

 

کارشناس حسابداری دانشجویی

آقای عبدی

20

2414

 

کارشناس فرهنگ

خانم پیر هادی

21

2401

 

انتظامات

نگهبان شیفت

22

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸