پایان نامه

تعداد بازدید:۱۸۲۰

دانشجویان کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن 6 واحد پایان نامه می باشند که امکان اخذ واحد مذکور از ترم سوم تحصیلی برای دانشجویان میسر می باشد.

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸